Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie bude naše ordinace od 16.3. až do odvolání fungovat v nouzovém režimu, což znamená :

- řešení všech NEakutních problémů odložte až po odeznění epidemie !!!

- elektronické recepty na všechny léky si vyžádejte cestou emailu - na adrese : mudr.mrazova@seznam.cz

- pracovní neschopnost vám také vystavíme i ukončíme elektronicky, bez vaší přítomnosti, vyžádejte si ji taktéž cestou emailu (vždy uveďte datum, svou adresu a vašeho zaměstnavatele)

- pokud je návštěva u lékaře opravdu nezbytná (pouze AKUTNÍ případy!), budete do ordinace vpuštěni AŽ PO TELEFON.DOMLUVĚ (388 316 822), čekárna i ordinace budou jinak po celou ordinační dobu uzamčeny.

prosíme všechny pacienty, aby s naší ordinací v případě nutné potřeby komunikovali pokud možno výhradně cestou emailu ! (mudr.mrazova@seznam.cz), zbytečně nevolejte !!!, telef.linka musí zůstat volná pro nemocné pacienty, kteří potřebují akutní pomoc, buďte ohleduplní ke svému okolí !!!  Děkujeme za pochopení.